عناصر داستان

Showing the single result

  • مجنون تر از لیلی

    0 از 5

    کتاب «مجنون تر از لیلی» جدیدترین اثر موسسه انتشارات پارسیان البرز است که در اسفند سال 1395 منتشر گردید. در این اثر به بررسی و تحلیل ویژگی های شخصیتی، لیلی و مجنون و سایر افراد حاضر در منظومه لیلی و مجنون پرداخته می شود.
    کتاب «مجنون تر از لیلی» توسط جناب آقای دکتر محمدحسین سرداغی و دکتر محمدباقر شهرامی نوشته شده است.